1. مشتری مداری
2. خلاقیت و خلق ایده های ناب
3. مسئولیت پذیری و احترام به منزلت انسانی و اجتماعی با محصول طبی با کیفیت
4. کار آفرینی و رونق تولید ملی
5. بهادادن به محیط زیست و تولید محصولات سبط
6. نگاه جهانی به کسب و کار
7. توسعه پایدار از طریق نوآوری
8. آموزش نیروی های انسانی کارآمد
9. بهره گیری کامل از حوزه سلامت و پزشکی

منو